Škola potápania

Naučiť človeka potápať, je ako naučiť ho chodiť. Otvárame žiakom nepoznaný “svet ticha” so záväzkom dlhodobého partnerstva. Našimi prioritami sú bezpečnosť (každý účastník kurzu je poistený potápačskou poistkou DAN), dôvera a ochrana životného prostredia, živočíchov a prírodných ekosystémov. Cieľom je pripraviť absolventov kurzov tak, aby si vážili vodné prostredie a voči vodným živočíchom a vode samotnej získali trvalý rešpekt a úctu. Aby sa dokázali vo vodnom prostredí správať tak, aby ho nepoškodzovali a stali sa jeho ochrancom. Inštruktorom potápania je Jaroslav Blaško, potápač, filmár a režisér, niekoľko násobný Majster Slovenska a držiteĺ
mnohých ocenení, vrátane Grand Prix, z medzinárodných filmových festivalov v kategóriách foto, film a video..

Škola

Potápania

Open Water Diver

Open Water Diver

Potápač na otvorenej vode

Advanced OWD

Advanced OWD

Pokročilý potápač na otvorenej vode

EANx DIVER

EANx DIVER

Potápač so zmesou Nitrox

Rescue diver

Rescue diver

Potápač záchranár

DEEP DIVER

DEEP DIVER

Hĺbkový potápač

Advanced EANx Diver

Advanced EANx Diver

Pokročilý potápač so zmesou Nitrox

Divemaster

Divemaster

Potápačský sprievodca

Trimix TSA

Trimix TSA

Technický potápač

Kontakt

Kontaktujte nas

+421 948 337 500

dive 2000 production, s.r.o.
Farská 22, 949 01 Nitra

cestyzatichom@cestyzatichom.sk

Jaroslav

Blaško

Niekoľko násobný Majster Slovenska a držiteľ mnohých cien z medzinárodných festivalov potápačských filmov v kategóriách foto, film a video. Adv. EANx Instructor IANTD, Trimix Instructor Trimix Scuba Association

Príbehy z ciest

O projekte „Požičaná planéta“

Všetky Články