TECHNICKÝ DECO DIVER (-50 m)

Technical Diver – Technický potápač je kurz, ktorý je základnou osou celého výučbového programu TSA a má za cieľ pripraviť absolventa na iný druh potápania.
Kurz pripraví absolventa na potápanie do hĺbky 50 metrov, bez dekompresných limitov, s použitím plynu na dno: vzduch, alebo Nitrox pri PpO2 max 1,4 bar. a dvoch dekompresných plynov: Nitrox a 100% O2 pri PpO2 1,6 bar.

Predpoklady na prijatie do kurzu Technical Diver:
Minimálny vek 18 rokov a splnenie dvoch z nasledovných požiadaviek:
– 85 ponorov, z ktorých najmenej 20 v minulom roku a 4 minulý mesiac, 30 ponorov v hĺbke 30 metrov a viac
– kvalifikácia Deco Nitrox Diver 45m TSA, alebo ekvivalent (napr. Adv. Nitrox IANTD),
– preukázanie skúseností (na vyžiadanie od inštruktora)

Materiálne vybavenie (nie je podmienkou pre prijatie do kurzu):
Twinset – dvojičky s manifoldom, kompenzátor vztlaku 25 kg, 2 prvé a druhé stupne, primárna automatika na 1,8m hadici, zdvojené prístrojové vybavenie, cievka so šnúrou 21m, 2 bóje (oranžová/červená a žltá), kyslíková stage s postrojom, kyslíkový regulátor s manometrom, svetlo 35W (alebo ekvivalent) s dobou svietenia minimálne 40 min.

Predpoklady zaradenia do kurzu:

Minimálny vek 18 rokov a nasledujúce požiadavky

 • (Advanced Nitrox O 2 21/99%).
 • NITROX DECO Diver – 45 m alebo ekvivalent.
 • Viac ako 75 ponorov, z toho najmenej 25 v hĺbkach najmenej 30 metrov.
 • Preukázaná prax (na žiadosť inštruktora).
 • Lekárske osvedčenie.
 • Poistenie osôb pre potápačské aktivity (odporúča sa DAN)

Trvanie

Minimálne 12 hodín teórie, 5 ponorov.

Kurz zahŕňa:

 • učebný manuál
 • potápačská tabuľky
 • plnenie fliaš vzduchom
 • certifikát
 • Cena kurzu: 450,-eur

Zvláštna kalkulácia podľa vlastného vybavenia žiaka a výkonu kurzu.

Plnenie fliaš nitroxom za príplatok 40 eur.