Cesty za tichom

Nerobíme zájazdy, tvoríme príbehy.

2021
2022

Požičaná planéta

Predstavuje komplexný program environmentalnej výchovy, vzdelávania a osvety pre udržatelný rozvoj. Prostredníctvom filmových dokumentov,  príbehov a environmentálnych aktivít prináša najdôležitejšie témy a  zrozumiteľnou formou prispieva k tomu, aby naše deti chápali, čo to znamená žiť svoj život tak, aby bol v súlade s udržateľným rozvojom našej civilizácie. Cieľom je zmena postojov ľudí k prírode, občianska angažovanosť a zodpovedný životný štýl.