Cesty za tichom

Nerobíme zájazdy, tvoríme príbehy.

Požičaná planéta

Predstavuje komplexný program environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre udržateľný rozvoj. Prostredníctvom filmových dokumentov, metodických príručiek a environmentálnych aktivít prináša najdôležitejšie témy udržateľného rozvoja, ktoré podáva pútavou a zrozumiteľnou formou, aby aj naše deti chápali, čo znamená žiť svoj život tak, aby bol v súlade s udržateľným rozvojom a ochranou našej planéty. Cieľom programu je zmena postojov ľudí k prírode, občianska angažovanosť, zodpovedný životný štýl a environmentálne vzdelávania našej nasledujúcej generácie.

Viac o programe