DEEP DIVER   (-40m)

Kurz potápania pre pokročilých potápačov – Deep Diver / Hĺbkový potápač Kurz je určený pre tých, pre ktorých sa potápanie stalo záľubou a chcú získať vedomosti pre potápanie do väčších hĺbok. Program kurzu poskytuje teoretickú prípravu a praktický výcvik na otvorenej vode pre potápanie do hĺbky 40 metrov. Absolventi kurzu získajú potápačský certifikát pre potápanie do 40 metrov, platný a uznávaný na celom svete.

Predpoklady zaradenia do kurzu: certifikát AOWD, minimálne 50 ponorov, dolná veková hranica je 18 rokov, plavecká spôsobilosť, vyhlásenie o zdravotnom stave.

Doba trvania kurzu: 5 hodín teoretickej prípravy, 4-5 ponorov na voľnej vode, Spravidla kurz prebieha tak, že jeden krát do týždňa realizujeme po jednej hodine teoretickej prípravy aj praktický výcvik na voľnej vode, minimálne dva ponory v hlbokej vode.

Kurz zahŕňa: učebný manuál, potápačská tabuľky, plnenie fliaš vzduchom, certifikát

Cena kurzu: 260,- eur.

Zapožičanie kompletného potápačského vybavenia je za príplatok 100,- eur.