TRIMIX 100 DIVER hypoxický (max hĺbka – 100m)

Po získaní primeraných skúseností s Trimix môžete pomocou tejto certifikácie rozšíriť svoj rozsah pôsobenia. Táto úroveň obsahuje skutočný kurz s praktickou aj teoretickou aktualizáciou, ktorý vždy vedie kvalifikovaný inštruktor. Je to kurz určený na prehĺbenie špecifických tém potápania v Trimixe, ako je výroba zmesí, povrchová pomoc a najnáročnejšie potápačské techniky vhodné do väčších hĺbok.

Predpoklady zaradenia do kurzu:

Minimálny vek 20 rokov a nasledujúce požiadavky.

– Kvalifikácia TRIMIX Diver 70 získaný najmenej pred 4 mesiacmi.

– Najmenej 17 certifikovaných ponorov trimix po získaní kurzu Trimix 70, z toho najmenej 7 viac ako 60 metrov za posledný rok a 2 viac ako 60 metrov za posledný mesiac.

– Lekárske osvedčenie pre potápačské aktivity (povinné).

– Poistenie pre potápačské aktivity (odporúča sa DAN).

 

Trvanie

Minimálne 20 hodín teórie, 4 ponory s trimixovou zmesou.

 Kurz zahŕňa:

  • učebný manuál
  • potápačská tabuľky
  • plnenie fliaš vzduchom
  • certifikát

Cena kurzu: 800,-eur

Zvláštna kalkulácia podľa vlastného vybavenia žiaka a  miesta výkonu kurzu .

Plyny Nitrox a Trimix za príplatok podľa miesta vykonávania  kurzu .