REC. DIVER 2 * (30 m)

Kurz potápania pre pokročilých potápačov – Advanced OWD

Kurz je určený pre tých, ktorí majú záujem rozšíriť svoje potápačské vedomosti a schopnosti. Program kurzu poskytuje teoretickú prípravu a bezpečný výcvik na otvorenej vode, ktorým absolvent získa schopnosť orientácie pod vodou, a návyky pre potápanie vo väčších hĺbkach, v noci a za zhoršenej viditeľnosti.

Absolventi kurzu získajú potápačský certifikát pre potápanie do hĺbky 27 metrov, platný a uznávaný na celom svete.

Predpoklady zaradenia do kurzu:

 • 20 ponorov na voľnej vode
 • dolná veková hranica je 15 rokov, pričom do 18 rokov sa vyžaduje súhlas rodičov
 • plavecká spôsobilosť
 • vyhlásenie o zdravotnom stave

Doba trvania kurzu:

 • 5 hodín teoretickej prípravy
 • 2 hodiny praktický výcvik v bazéne
 • 4-5 ponorov na voľnej vode
 • Spravidla kurz prebieha tak, že jeden krát do týždňa realizujeme po jednej hodine teoretickej prípravy, jednu hodinu v bazéne aj praktický výcvik na voľnej vode.

Kurz zahŕňa:

 • učebný manuál
 • potápačská tabuľky
 • plnenie fliaš vzduchom
 • certifikát

Cena kurzu: 225,- Eur.

Zapožičanie kompletného potápačského vybavenia je za príplatok 100,- Eur.