Rec. Diver Junior /12 rokov (9-12m)

Kurz Rec.Diver Junior je vhodný  pre najmenších, je však nastavený tak, aby sa dosiahlo úplné pochopenie problémov spojených s potápaním. U maloletých je však vždy potrebné písomné povolenie od rodičov a neustály dohľad inštruktora vo vode.

Predpoklady zaradenia do kurzu:

Minimálny vek od 10 do 12 rokov

– Preukázaná schopnosť povrchového plávania (plávajte aspoň 15 metrov bez zastávok).

– Preukázané všeobecné skúsenosti s potápaním (znalosť používania masky a plutiev).

– Lekárske osvedčenie pre potápačské činnosti

Trvanie

Minimálne 10 hodín teórie, minimálne 6 hodín praxe vo vymedzenom bazéne a 3 ponory do12 metrov.

Kurz zahŕňa:

  • učebný manuál
  • potápačská tabuľky
  • plnenie fliaš vzduchom
  • certifikát

Cena kurzu: 230,-eur

Zapožičanie kompletného potápačského vybavenia je za príplatok 100,- Eur.