Kurz potápania pre pokročilých potápačov – Divemaster 

Kurz je určený pre tých, ktorí majú záujem zúčastňovať sa na výučbe nových potápačov, alebo majú záujem o slobodnejšie potápanie a rešpekt všade vo svete. Program kurzu poskytuje teoretickú prípravu a praktický výcvik pre výučbu potápania, vedenie potápačských skupín a riešenie krízových situácií. Absolventi kurzu získajú potápačský certifikát DIVEMASTER, platný a uznávaný na celom svete.

Predpoklady zaradenia do kurzu:certifikát RESCUE DIVER, DEEP DIVER, Adv.EANx DIVER, min. 80 ponorov, dolná veková hranica je 18 rokov, plavecká spôsobilosť, vyhlásenie o zdravotnom stave.

Doba trvania kurzu: Individuálne : Divemaster  musí zvládnuť celú radu cvičení a asistovať pri výučbe nových potápačov.

Kurz zahŕňa: učebný manuál, potápačská tabuľky, plnenie fliaš vzduchom, certifikát.

Cena kurzu: 500,- eur. Zapožičanie kompletného potápačského vybavenia je za príplatok 100,- eur.