Kurz potápania pre pokročilých potápačov – Deep Diver / Hĺbkový potápač

Kurz je určený pre tých, pre ktorých sa potápanie stalo záľubou a chcú získať vedomosti pre potápanie do väčších hĺbok.

Program kurzu poskytuje teoretickú prípravu a praktický výcvik na otvorenej vode pre potápanie do hĺbky 39 metrov.

Absolventi kurzu získajú potápačský certifikát pre potápanie do 39 metrov, platný a uznávaný na celom svete.

Predpoklady zaradenia do kurzu:

 • certifikát AOWD, minimálne 50 ponorov
 • dolná veková hranica je 18 rokov
 • plavecká spôsobilosť
 • vyhlásenie o zdravotnom stave

Doba trvania kurzu:

 • 5 hodín teoretickej prípravy
 • 4-5 ponorov na voľnej vode
 • Spravidla kurz prebieha tak, že jeden krát do týždňa realizujeme po jednej hodine teoretickej prípravy aj praktický výcvik na voľnej vode, minimálne dva ponory v hlbokej vode.

Kurz zahŕňa:

 • učebný manuál
 • potápačská tabuľky
 • plnenie fliaš vzduchom
 • certifikát

Cena kurzu: 260,-EUR

Zapožičanie kompletného potápačského vybavenia je za príplatok 100,- EURO.