Trimix Scuba Association Europe (TSA)

je výcvikový potápačský systém, v rámci ktorého sú potápačské kurzy vykonávané v súlade s EN 14153-1.

Kurzy technického potápania TSA:

Nitrox 
Nitrox Deco 
Technical Diver
Trimix Light 55 
Normoxic Trimix 70
Trimix 95  
Trimix No Limits

Prečo technické potápanie?

Pre nás je technické synonymom bezpečné. Môže to byť stále rekreačné potápanie, ktoré robíme pre zábavu, ale môže to byť aj príprava na pracovné potápanie. Technické potápanie umožňuje absolventovi využívať pre pobyt na dne iné zmesi plynov ako vzduch, umožňuje mu dlhší pobyt v hĺbke a používanie dekompresných plynov. Ak absolvent zvládne výcvik, otvára sa mu “nová dimenzia potápania“. Naučí sa plánovať ponory do veľkých hĺbok a na dlhý čas, je schopný za každých okolností kontrolovať vztlak a trim a realizovať výstup rôznymi výstupovými rýchlosťami. Tiež sa naučí používať rôzne zmesi plynov pre rôzne hĺbky, zvláda manipuláciu so stage fľašami, vie bezpečne používať rôzne dekompresné plyny a je samostatný. Zvládnutie výcviku prináša psychickú odolnosť a hlavne absolvent získa pod vodou čas a pohodu.
Technické potápanie prináša so sebou optimalizáciu konfigurácie používanej potápačskej výstroje. V našej škole nebazírujeme na “jedinom správnom usporiadaní”. Rešpektujeme skutočnosť, že rôzne záujmy pod vodou (filmovanie, fotografovanie, atď.) vyžadujú individuálne úpravy výstroje. Napriek tomu, pre bezpečnosť potápania a zjednodušenie tímovej spolupráce, zovšeobecňujeme osvedčené pravidlá a snažíme sa unifikovať výstroj čo možno najviac. Je to v záujme nášho technického tímu, v ktorom každého absolventa našich technických kurzov radi privítame.

Technical Diver,

Technical Diver – Technický potápač je kurz, ktorý je základnou osou celého výučbového programu TSA a má za cieľ pripraviť absolventa na iný druh potápania.
Kurz pripraví absolventa na potápanie do hĺbky 50 metrov, bez dekompresných limitov, s použitím plynu na dno: vzduch, alebo Nitrox pri PpO2 max 1,4 bar. a dvoch dekompresných plynov: Nitrox a 100% O2 pri PpO2 1,6 bar.

Predpoklady na prijatie do kurzu Technical Diver:
Minimálny vek 18 rokov a splnenie dvoch z nasledovných požiadaviek:
– 85 ponorov, z ktorých najmenej 20 v minulom roku a 4 minulý mesiac, 30 ponorov v hĺbke 30 metrov a viac
– kvalifikácia Deco Nitrox Diver 45m TSA, alebo ekvivalent (napr. Adv. Nitrox IANTD),  
– preukázanie skúseností (na vyžiadanie od inštruktora)

Materiálne vybavenie (nie je podmienkou pre prijatie do kurzu):
Twinset – dvojičky s manifoldom, kompenzátor vztlaku 25 kg, 2 prvé a druhé stupne, primárna automatika na 1,8m hadici, zdvojené prístrojové vybavenie, cievka so šnúrou 21m, 2 bóje (oranžová/červená a žltá), kyslíková stage s postrojom, kyslíkový regulátor s manometrom, svetlo 35W (alebo ekvivalent) s dobou svietenia minimálne 40 min.

Ciele kurzu:
Preukázať plné zvládnutie základných teoretických vedomostí pre potápanie do hĺbky 50m a pokročilé postupy dekompresie pomocou zmesí Nitrox a čistý kyslík.
Preukázať schopnosť plánovania dekompresných ponorov.
Preukázať schopnosť kompletnej montáže používanej výstroje a zostavenie jej optimálnej konfigurácie.
Preukázať plnú kontrolu vztlaku a trim počas plávania, výstupu rôznymi výstupovými rýchlosťami, počas výmeny plynov a pri manipulácii so stage fľašami.
Preukázať schopnosť pri práci s cievkou a deko bójou a pri používaní deko bóje pri dekompresných zastávkach.  
Preukázať kompletné majstrovstvo postupov pri ponorení, vedení ponoru, orientácii, predchádzaní a zvládaní stresu, a pri riešení mimoriadnych situácií.

Cena kurzu: 450,- EUR

Vo výcvikovom systéme TSA realizujeme kurzy potápania včítane Normoxic Trimix 70

V prípade záujmu o technické kurzy potápania nás až do doby dopracovania web stránok, kontaktujte na jblasko@cestyzatichom.sk