Kurz potápania pre začiatočníkov

Kurz je určený pre tých, ktorí majú záujem naučiť sa potápať. Program kurzu poskytuje teoretickú prípravu, zrozumiteľný a bezpečný výcvik v bazéne a na otvorenej vode (našou domovskou vodou je Hlboké jazero pri Senci – Guláška. Pozri galéria Guláška – Senecké jazerá.). Dôraz kladieme na to, aby absolventi kurzu získali znalosti a zručnosti potrebné pre pobyt pod vodou a návyky pre bezpečné potápanie.

Absolventi kurzu získajú potápačský certifikát pre potápanie do hĺbky 21 metrov, platný a uznávaný na celom svete. Absolventov kurzu naučíme “cítiť vodu”, nabudú hneď po absolvovaní kurzu dokonalými potápačmi, ale budú pripravení sa nimi stať.

Ak nebude absolvent kurzu spokojný s tým, čo ho naučíme, vrátime mu zaplatené školné.

Predpoklady zaradenia do kurzu:

 • dolná veková hranica je 15 rokov, pričom do 18 rokov sa vyžaduje súhlas rodičov
 • záujemcovia vo veku od 12 do 15 rokov môžu absolvovať kurz ako junior OWD
 • plavecká spôsobilosť
 • vyhlásenie o zdravotnom stave

Doba trvania kurzu:

 • 5 hodín teoretickej prípravy
 • 4 hodiny praktický výcvik v bazéne
 • 4-5 ponorov na voľnej vode
 • Spravidla kurz prebieha tak, že prvé dva týždne je po jednej hodine teoretickej prípravy a jedna hodina v bazéne, ďalšie tri týždne sa pridáva aj praktický výcvik na voľnej vode.

Kurz zahŕňa:

 • učebný manuál s CD
 • potápačská tabuľky
 • plnenie fliaš vzduchom
 • certifikát

Cena kurzu: 230,-EUR

Zapožičanie kompletného potápačského vybavenia je za príplatok 100,- EURO.