Kurz potápania pre pokročilých potápačov – Divemaster 

Kurz je určený pre tých, ktorí majú záujem zúčastňovať sa na výučbe nových potápačov, alebo majú záujem o slobodnejšie potápanie a rešpekt všade vo svete.

Program kurzu poskytuje teoretickú prípravu a praktický výcvik pre výučbu potápania, vedenie potápačských skupín a riešenie krízových situácií.

Absolventi kurzu získajú potápačský certifikát DIVEMASTER, platný a uznávaný na celom svete.

Predpoklady zaradenia do kurzu:

 • certifikát RESCUE DIVER, DEEP DIVER, Adv.EANx DIVER, min. 80 ponorov
 • dolná veková hranica je 18 rokov
 • plavecká spôsobilosť
 • vyhlásenie o zdravotnom stave

Doba trvania kurzu:

 • 5 hodín teoretickej prípravy
 • 4-5 ponorov na voľnej vode
 • Spravidla kurz prebieha tak, že jeden krát do týždňa realizujeme po jednej hodine teoretickej prípravy aj praktický výcvik na voľnej vode.

Kurz zahŕňa:

 • učebný manuál
 • potápačská tabuľky
 • plnenie fliaš vzduchom
 • certifikát

Cena kurzu: 500,-EUR

Zapožičanie kompletného potápačského vybavenia je za príplatok 100,- EURO.